Jiří Čehovský

Mgr. Jiří Čehovský sa narodil v roku 1947, je homeopat a nakladateľ, jeden z tých, ktorý začiatkom

        90- tych rokov zakladal do tej doby neexistujúcu českú homeopatiu. Od roku 1980 používa Homeopatiu

        vo svojej liečiteľskej praxi.

        Homeopatia má tú výhodu, že sa môže stať pre človeka nie len liečením, či profesiou, alebo dokonca

        hlbokou životnou filozofiou, ale tiež i zábavou.

        Autopatia využíva informáciu z vlastnej sliny, alebo dychu, liečenej osoby, homeopaticky upravenú

        v domácich podmienkach.

        

Knihy:   Autopatická svépomoc

            Autopatie - Cesta k telesné a duševní harmoniii

            Uzdrav se s autopatií

            Homeopatie víc než léčba